Yapı Güçlendirme Projesi İstanbul

Güçlendirme Projesi hazırlamdan önce yapı rölöve alınarak incelemeye tabii tutulur. İnceleme sonuncunda yapının performansı için gerekli olan donelerin toplanarak (Karot, Röntgen gibi) programlar yardımı ile mevcut yönetmelik ve yasalara göre yapının statik kuralları sağlayıp sağlamadığı tesbit edilir. Yani Statik analiz yapılır. Yapılan analiz sonuncunda yetersiz çıkan yapı elemanlarının güçlendirilerek ayrıntılı Güçlendirme Projesi çıkartılır. Güçlendirme gerekli olan elemanın yetersizliğine göre güçlendirme projesi düzenlenip, İnşaat Mühendisleri Odası ve Türk Standartlarına göre kuruma ibraz yapmaktayız.